DENIK - Holiday Ornaments Layflat Notebook

$11.99 USD
By Denik
Description
Layflat notebook
144 lined pages
5.25 x 8.25
Velvety touch