DENIK - Smoko Tayto Dragon Layflat Journal Notebook

$12.99
By Denik
Description
Layflat Notebook
144 Lined Pages
5.25 x 8.25
Velvety Touch
Made in United States